AISYAH, S. UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN DI TK NEGERI PEMBINA 2 KOTA JAMBI. Jurnal Literasiologi, v. 2, n. 2, p. 17, 9 Jul. 2019.