Barokah, Siti, Santi Santi, Siti Fatimah, Rinto Doni Cahyono, and Muhammad Idris. 2024. “Kompetensi Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di SMK 1 Rejang Lebong”. Jurnal Literasiologi 11 (1). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.655.