Barokah, S., S. Santi, S. Fatimah, R. D. Cahyono, and M. Idris. “Kompetensi Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di SMK 1 Rejang Lebong”. Jurnal Literasiologi, vol. 11, no. 1, Feb. 2024, doi:10.47783/literasiologi.v11i1.655.